Teràpia de Movimients Rítmics (TMR)

terapia de movimientos ritmicos
òptica Infant: Elige las lentes monofocales más avanzadas del mercado

Es tracta d’una teràpia basada en la integració de reflexos primitius; tots naixem amb certs reflexos primaris que ens ajuden a sobreviure i que, a mesura que el nostre cervell madura, van desapareixent.  La majoria ho fan al llarg del primer any de vida; altres, que donen lloc a reflexos posturals, arriben fins als tres anys. Si més enllà d’aquesta edat està present algun d’aquests reflexos, evidència que hi ha immaduresa en determinades regions cerebrals.

La teràpia consisteix a reproduir els estímuls psicomotors que tenen lloc durant els primers anys del desenvolupament i que fan possible la integració d’aquests reflexos per “omplir” les llacunes i ajudar a la maduració cerebral. Això es tradueix, en la pràctica, en uns 15 o 20 minuts diaris d’exercicis físics senzills amb el nen.