Retinografies

retinografia
òptica Infant: Elige las lentes monofocales más avanzadas del mercado

En la nostra consulta optomètrica disposem d’un retinògraf. Amb aquest aparell podem realitzar fotografies del fons de l’ull dels nostres pacients i així valorar qualsevol patologia o anomalia de l’ull.

Al tractar-se d’un retinògraf no midriàtic, no serà necessària la instil•lació de col•liris per a la dilatació de la pupil•la.

 

Possibilitat d’obtenir un INFORME mèdicoptretina logo

La nostra òptica està adherida a la xarxa OPTretina, aquesta xarxa ens permet que mitjançant la telemedicina puguem enviar les imatges del fons d’ull a un oftalmòleg expert en retina, que aquest avaluï les imatges i emeti un informe sobre l’estat de la seva retina, amb el numero de col•legiat i la firma.

La retinografia és una tècnica que s’utilitza en medicina per obtenir fotos en color de la retina.1 La retina és la capa de teixit sensible a la llum que es troba a l’interior de l’ull, gràcies a la qual és possible la visió.