Avís legal

Titularitat del Lloc Web.

https://opticainfant.com/  és un lloc web, el nom de domini es troba registrat i és propietat de ÒPTICA INFANT amb domicili a Bulevard Blau, Bloc C, Carrer de Masriudoms, 3, Baixos 2, 43890 L’Hospitalet de l’ Infant, Tarragona, i disposant de NIF.

La finalitat d’ https://opticainfant.com/, és la d’informar sobre l’activitat de ÒPTICA INFANT, que es correspon amb assessorament i consultoria en en matèria de Duanes i Impostos Especials i Comerç exterior.

L’accés a https://opticainfant.com/, és gratuït, i no està prevista la prestació de serveis de comerç i / o contractació electrònica. L’ús del lloc web suposa l’acceptació del que conté el present Avís Legal.

Obligacions l’usuari.

A l’accedir a la pàgina web https://opticainfant.com/, l’usuari es compromet a utilitzar la informació i continguts de la mateixa de conformitat amb el present Avís legal, amb la legislació vigent i amb els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, i en particular a:

  1. Actuar lleialment i de bona fe en totes les seves relacions amb ÒPTICA INFANT.
  2. Proporcionar dades veritables i exactes durant la seva relació contractual amb ÒPTICA INFANT.
  3. Utilitzar de forma correcta i de conformitat amb la legislació vigent, la moral o l’ordre públic, respectant el present Avís Legal i, si escau, les condicions d’ús i Contractació, establertes, així com a no permetre l’ús per tercers no autoritzats de les eines i serveis prestats.
  4. Col·laborar i posar en coneixement de ÒPTICA INFANT aquelles informacions, especialment de tipus tècnic, a les quals tingui accés en l’exercici de les seves operacions i que puguin afectar o perjudicar de cap manera a la integritat del lloc web www.opticainfant.com, el servei prestat per ÒPTICA INFANT, els seus socis, col·laboradors, proveïdors, altres usuaris o altres tercers, així com a les estipulacions d’aquest avís legal, o, si s’escau, les condicions d’ús i Contractació.

Responsabilitat.

ÒPTICA INFANT, no podrà ser considerada responsable dels possibles danys o perjudicis que es derivessin de el mal funcionament de les xarxes telemàtiques que faciliten l’accés a www.opticainfant.com, així com tampoc de les possibles interrupcions d’accés, virus, connexions i sistemes operatius d’accés a la xarxa d’Internet. Així mateix, ÒPTICA INFANT, tampoc podrà ser considerada responsable dels possibles danys derivats d’actuacions il·lícites i il·legítimes de tercers aliens a ÒPTICA INFANT, en la transmissió de dades a través de les xarxes telemàtiques.

Continguts lloc web i enllaços a tercers.

La informació continguda en l’espai web pot no estar actualitzada en tot moment, i en aquest cas ÒPTICA INFANT, no serà responsable dels possibles danys derivats d’un ús extern i / o per tercers de la informació facilitada.

ÒPTICA INFANT, es reserva el dret a poder suspendre temporalment l’accessibilitat a la pàgina web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís i així poder realitzar les actuacions de manteniment i actualització necessàries.

www.opticainfant.com, pot contenir enllaços i / o vincles (links) a llocs web externs de tercers el contingut no és atribuïble ni exigible ÒPTICA INFANT, sent responsable el titular de cada un dels espais web accedits.

L’establiment de qualsevol hiperenllaç des d’un lloc web a el de https://opticainfant.com/, haurà de realitzar sempre a la pàgina principal, estant prohibida la reproducció total i / o parcial dels serveis continguts en ÒPTICA INFANT, sense prèvia autorització.

Propietat industrial i intel·lectual.

Els continguts (incloent, però no de forma exclusiva, textos, logotips, imatges, dibuixos, disseny web, marques, codi font i software) de la pàgina web https://opticainfant.com/ es troben protegits per la legislació de propietat industrial i intel·lectual vigent i qualsevol altra normativa aplicable. L’explotació legítima dels mateixos correspon exclusivament a ÒPTICA INFANT o als seus llicenciadors, quedant totalment prohibida la reproducció i / o distribució total o parcial de qualsevol tipus de contingut per part de l’usuari i / o tercers de no existir autorització expressa per part de ÒPTICA INFANT facultant o permetent la difusió dels mateixos.

En cap cas l’accés a la pàgina web www.opticainfant.com implica permís, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part dels seus titulars ni cap altre dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, llevat que ÒPTICA INFANT autoritzi de forma expressa el contrari.

Sense perjudici de tot l’anterior, si l’usuari o un tercer estima que algun contingut del lloc web www.opticainfant.com pogués vulnerar drets de tercers, preguem així ho posin en el nostre coneixement a la major brevetat possible.

Comentaris i suggeriments.

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

Modificació de l’Avís Legal.

El contingut en el present Avís Legal té una durada indefinida, i podrà ser modificat en qualsevol moment en atenció a la normativa vigent en cada moment i als canvis que puguin sorgir de l’activitat de ÒPTICA INFANT.

Legislació i jurisdicció aplicables.

El contingut en el present Avís Legal i qualsevol de les polítiques de privacitat, galetes o normes sectorials d’aplicació es regeixen per les lleis espanyoles vigents en cada moment. En cas de disputa o controvèrsia les parts se sotmetran a la jurisdicció dels jutjats i tribunals competents. En cas que les parts considerin necessari recórrer a sistemes alternatius de resolució de controvèrsies, com l’arbitratge o la mediació, hauran proposar-i acceptar expressament i per escrit en el moment en què sorgeixi la controvèrsia, i sempre en base al que preveu la normativa d’aplicació.