Topografia corneal

promocion optica infant lentes de sol essilor

La topografia corneal es un examen computeritzat mitjançant el qual obtenim un mapa de la superfície corneal amb la finalitat de detectar irregularitats, àrees de curvatura o aplanament normal i identificar els eixos on es presenten aquestes alteracions.

La topografia corneal ens permet el diagnòstic precoç i diferencial del queratocon, a més a més de proporcionar la informació necessària per a l’adaptació de lents de contacte especials de disseny a mida (per a queratocons, Orto-K, etc).