Teràpia Visual

terapia visual
òptica Infant: Elige las lentes monofocales más avanzadas del mercado

La TERÀPIA VISUAL es un programa d’exercicis per a millorar o corregir totes les habilitats visuals que estan reduídes i que poden disminuïr el rendiment escolar.

Amb la Teràpia Visual podem resoldre problemes com: Ambliopies (ull gandul), moviments oculars deficients, problemes d’enfoc i coordinació dels dos ulls, estrabismes (ull desviat), fatiga visual, baixa velocitat i comprensió lectora.

Són programes personalitzats orientats a desenvolupar i incrementar al màxim les habilitats visuals i la seva integració amb la resta de sentits. Amb la repetició d’aquests exercicis i l’augment de la seva demanda s’aconsegueix l’automaticitat del sistema visual i així crear noves connexions neurològiques.

És necessari dedicar-li temps, constància i esforç per a poder conseguir la millora desitjada.

En el cas dels nens és necessària la col·laboració dels pares.