Garanties

ASSEGURANÇA DE TRENCAMENT DE LA SEVA MUNTURA: Si durant els dotze mesos següents a la data de compra se’t trenca la muntura, només cal que en la portis a la botiga i la repararem sense càrrec. Si la reparació no fos possible, la  substituirem per una muntura igual a la seva. I si la muntura estigués descatalogada, li substituirem per un model similar, a la mitat de preu. Garantia no aplicable a muntures en promoció.

ASSEGURANÇA DE TRENCAMENT DE LENTS: Si durant els dotze mesos posteriors a la compra de la seva ullera graduada se li trenca algun dels seus vidres orgànics graduats, li reemplacem per un vidre idèntic al que portava, per la mitat del PVPr. Aquesta garantia cobreix el trencament, no les ratlles o altres desperfectes que es puguin produir en les lents.

GARANTIA D’ADAPTACIÓ EN LENTS PROGRESSIVES: Si després d’un període de dos mesos des de la data de la seva compra no s’ha adaptat a la graduació o geometria de les noves lents, o be se li retornaran els diners o es reemplaçaran per unes d’una gama superior (només caldrà abonar la diferència).