Complements

accesorios tapones de oído

ACCESORIS:

 • Estoig (ulleres/ lents de contacte)
 • Cordons d’ulleres
 • Camusses

AUDIOLOGIA:

 • Piles d’audiofons
 • Taps de bany a mida
 • Taps antisoroll a mida
 • Comprovador de piles
 • Filtres anticerumen
 • Motlles de silicona (Biopor)
 • Motlles durs (Acrílic)
 • Productes de neteja d’audiofons.
 • Deshumificadors
 • Ajudes tècniques per a sords (telefons, vibradors de coixí…)