Productes d'audiologia

productos audiologia optica infant

Piles

Comprovadors de piles

Filtres anticerumen

Productes de neteja d’audiòfons

Deshumificadors

Ajudes tècniques per a sords ( telèfons, vibradors e coixí…)

Taps de bany a mida

Taps antisoroll a mida

Motlles de silicona (biopor)

Motlles durs (acrílic)