SENA - Terapia Estimulació neuro-auditiva

metodo SENA OPTICA INFANT

Veure vídeo Mètode SENA:

¿QUÉ ÉS EL MÉTODE SENA?

Els estudis auditius mesuren, només, el que som capaços de sentir, però això no és suficient. L’audició humana és un fenomen molt més complex, ja que afecta la comprensió, les relacions personals i la conducta.

SENA © és un tractament que es porta a terme a través d’un modern Programari que modifica l’estructura harmònica del so, donant resposta neurosensorial a l’estímul sonor. Amb aquesta estimulació la còclea es veu obligada a realitzar un esforç per processar els sons d’una manera diferent a com ho ha fet sempre. Amb aquest esforç, les cèl·lules ciliades de l’oïda interna recuperen la seva elasticitat i la seva flexibilitat recuperant, així, els llindars d’audició. Aconseguint millorar la qualitat auditiva de les persones i com a resultat la qualitat de vida de les persones.

El mètode SENA ©, en constant evolució, ha estat desenvolupat perquè, tant nens com adults, millorin notablement el processament auditiu, de tal manera que el procés de sentir, escoltar, processar i comprendre pugui realitzar-se de manera natural i sense esforç.

TRACTAMENT SENA©

  • El Tractament SENA © consta de 10 sessions de 45 minuts cadascuna, en què el pacient escolta música, amb l’estructura harmònica transformada mitjançant filtres i equalitzadors, a través d’uns auriculars.
  • Les 10 sessions del tractament SENA © es repartiran al llarg de 12 jornades de la següent manera: 5 dies de tractament, 2 de descans (per evitar fatiga auditiva) i 5 dies més de tractament.
  • El Tractament SENA © es pot realitzar còmodament des de casa, per al que es requereix connexió a Internet i auriculars de característiques tècniques especials que li proporcionarà la seva Professional Homologat SENA ©. També pots realitzar-ho en el teu Centre Professional SENA © Òptica Infant.

QUI POT BENEFICIAR-SE DEL TRACTAMENT SENA©